10 - 11 maja 2023

International Stainless Steel Fair – Stainless, które odbywa się co dwa lata w czeskim Brnie, zaliczane jest do najważniejszych wydarzeń w przemyśle stali nierdzewnych na świecie.Targi Stainless to wydarzenie dedykowane producentom, dystrybutorom, handlowcom i użytkownikom jakościowych stali nierdzewnych a także dostawcom usług komplementarnych i urządzeń do obróbki tych materiałów. Międzynarodowe spotkanie branżowe oferuje wystawcom i odwiedzającym, głównie z rynków stali nierdzewnej Czech, Polski, Niemiec oraz krajów sąsiadujących, idealną platformę prezentacji i komunikacji. Na targach nie brakuje także wystawców spoza Europy, głównie z Dalekiego Wschodu.